This Day in History: 1978-12-15

Umro Marko Lipozenčić, hrvatski otorinolaringolog (Subotica, 26. VI. 1923. — Zagreb, 15. XII. 1978.). Gimnaziju završio 1942. u Subotici, studij medicine započeo u Budimpešti, a završio 1952. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1963. tezom Kronične upale paranazalnih sinusa u neuropsihijatriji. Nakon studija radio je u ambulantama u Goli i Zaboku te u Domu zdravlja željezničara u Zagrebu. Od 1956. na specijalizaciji u Klinici za otorinolaringologiju Opće bolnice »Dr. Mladen Stojanović«, u kojoj od 1960. djeluje kao specijalist, potom i voditelj odjela. Za asistenta Medicinskoga fakulteta izabran 1958., habilitirao se 1967., a na Stomatološkom je fakultetu 1971. izabran za izvanrednoga profesora i predstojnika katedre za otorinolaringologiju te 1976. za redovitoga profesora. Predavao i u Srednjoj medicinskoj te Visokoj defektološkoj školi u Zagrebu. Najviše se bavio rinologijom, posebno kirurgijom paranazalnih sinusa, potom terapijom malignoma u području glave i vrata te specifičnostima liječenja antibioticima u otorinolaringoloških bolesnika.

error: Sadržaj je zaštićen!