This Day in History: 1968-12-15

Umro Ante Drešćik, hrvatski kirurg (Benkovac, 24. VI. 1904. — Zadar, 15. XII. 1968.). Gimnaziju pohađao u Zadru i Šibeniku (1924.), medicinu završio u Beogradu 1932. Najprije je bio liječnik u Zemuniku i Kninu, a 1935.–44. radi pri kirurškom odjelu banovinske bolnice u Šibeniku. Nakon usavršavanja u Neurokirurškoj klinici u Torinu (1937.), završava 1939. specijalizaciju iz kirurgije. God. 1944. odlazi u partizane, najprije u kiruršku ekipu XX. dalmatinske divizije, a zatim vodi traumatološki odsjek bolnice IV. armije u Crikvenici, potom u Ljubljani. Po demobilizaciji 1947. vraća se u šibensku bolnicu, ali iste godine postaje voditelj kirurškog odjela bolnice u Zadru, gdje radi do kraja života. Zadarsku bolnicu, polusrušenu i bez najnužnije opreme, podiže uskoro na zamjernu visinu, a 1952.–55. njezinim je ravnateljem. Njegovim nastojanjem otvaraju se pri kirurškoj službi stanice za transfuziju krvi (1951.) te za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju (1959.). Pisao je o periduralnoj anesteziji, kirurškom liječenju ehinokokoze, urolitijazi u Dalmaciji, kirurškoj tuberkulozi mokraćnih putova. Napose se zanimao za povijest medicine; proučavao povijest zdravstvenih prilika u Zadru i Pagu, prve eterske narkoze u nas te pisao o dalmatinskim liječnicima piscima i glazbenicima. Bio je nastavnik kirurgije u zadarskoj Bolničarskoj školi i Školi za medicinske sestre. Dobio je Nagradu grada Zadra.

error: Sadržaj je zaštićen!