This Day in History: 2000-07-15

Umro Vinko Friščić, hrvatski liječnik, mikrobiolog i higijeničar (Imbriovec kraj Koprivnice, 16. studenog 1919. – Zagreb, 15. srpnja 2000.). U Zagrebu je završio klasičnu gimnaziju 1939. i studij medicine 1944. godine. Od 1946. do 1947. radio kao liječnik u Sokolovcu kraj Koprivnice i istodobno pohađao tečaj iz higijene u zagrebačkoj Školi narodnog zdravlja. Od 1947. okružni je sanitarni inspektor u Bjelovaru, a u jesen iste godine postaje ravnatelj novoosnovane Sanitarno-epidemiološke stanice u kojoj je uredio biokemijski i bakteriološki laboratorij te epidemiološki odsjek, kojim je upravljao. Ta je Stanica prerasla u Higijenski zavod, u kojem nakon završene specijalizacije iz mikrobiologije 1950.–53. postaje voditeljem mikrobiološko-epidemiološkog odjela (1953.–55.) i potom ravnateljem Zavoda (1955.–64.). Od 1964. do 1967. voditelj je mikrobiološkog odjela Medicinskog centra u Virovitici, a od 1967. do umirovljenja 1985. vodi Laboratorij za respiratorne zaraze Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Godine 1973.–74. bio je na privremenom radu u mikrobiološkom laboratoriju Bolnice socijalnog osiguranja u Tripoliju (Libija). Bavio se istraživanjem utjecaja ekonomskog stanja na komunalno-higijenske prilike seljačkih domova u selima kalničke Podravine. U Bjelovaru je rukovodio radom na suzbijanju tifusa i ostalih crijevnih zaraznih bolesti, malarije i trahoma, a vodio je i cijepljenje protiv tuberkuloze i dobrovoljno davanje krvi. Organizirao je higijensko-domaćinske tečajeve i tečajeve za medicinske laborante te znatno pridonio unapređenju zdravstvene službe u tadašnjem kotaru Bjelovar. Djelovanje zagrebačkog laboratorija usmjerio je na serodijagnostiku streptokoka. Godine 1966. bio je inicijator obnove Mikrobiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Bavio se i medicinskom terminologijom i objavljivao radove s toga područja. Sa suradnicima je pripremao medicinski terminološki rječnik koji je ostao u rukopisu.
Od 1969. prvi je predsjednik Sekcije za hrvatski medicinski jezik Zbora liječnika Hrvatske, a od 1992. začasni je predsjednik Hrvatskog društva za medicinsko nazivlje i počasni član Hrvatskoga liječničkog zbora.

error: Sadržaj je zaštićen!