This Day in History: 1970-01-15

Umro Valent Novak, hrvatski veterinar (Vratišinec, 3. veljače 1912. – Varaždin, 15. siječnja 1970.). Godine 1935. maturirao je na varaždinskoj Gimnaziji, a 1942. diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom Drugoga svjetskog rata radio je kao privatni veterinar, a potom je radio u Zajednici za kožu u Zagrebu. Intenzivno je surađivao i s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, gdje je 1961. obranio i doktorat veterinarskih znanosti. Od 1946. godine radio je najprije kao upravitelj Veterinarske ambulante u Petrijancu, a od 1954. je upravitelj Veterinarske stanice u Varaždinu. Suosnivač je Poslovnog udruženja veterinarskih stanica u Zagrebu (1966.), da bi ubrzo postao i njegov direktor. U veterinarskoj struci posebno je zaslužan za modernu organizaciju veterinarske službe u Hrvatskoj, ali i za njeno stručno unaprjeđenje. Osobito se angažirao npr. na uvođenju umjetnog osjemenjivanja stoke, zatim na suzbijanju stočnih zaraza, na unaprjeđenju stočarske proizvodnje te na okupljanju veterinara i veterinarskih tehničara na brojnim stručnim skupovima. Dobitnik je više stručnih i društvenih priznanja za svoje djelovanje na području veterine.

error: Sadržaj je zaštićen!