This Day in History: 1918-10-14

Rođena Ksenija Arko, hrvatska farmaceutkinja i biokemičarka (Zagreb, 14. listopada 1918. – Zagreb, 6. svibnja 2017.). Gimnaziju je pohađala u Zagrebu, gdje je 1943. završila studij na Farmaceutskom fakultetu. Do 1948. radi kao farmaceutkinja u Ljekarni »Arko« u Zagrebu, a zatim je do 1952. voditeljica biokemijskog laboratorija u saveznom Institutu za tuberkulozu u Golniku. Od 1956. do 1958. radi u laboratoriju Dječje bolnice za tuberkulozu u Zagrebu, a od 1958. do umirovljenja 1980. voditeljica je biokemijskog laboratorija Neurološke klinike Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu. Godine 1961. završila je specijalizaciju iz medicinske biokemije, a 1965. postigla doktorat iz medicinskih znanosti radnjom o elektroforetskim istraživanjima proteina u likvoru. Godine 1973. habilitirala se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1975. izabrana je za naslovnoga izvanrednog, a 1977. za naslovnoga redovitog profesora. Od 1974. do 1979. bila je predstojnica Znanstvene jedinice za istraživanje živčanog sustava Neurološke klinike. Bavila se biokemijskim i citološkim istraživanjem cerebrospinalnog likvora, napose proučavajući koncentraciju i elektroforezu proteina te analizirajući likvor pri cerebrovaskularnom inzultu i multiploj sklerozi.

error: Sadržaj je zaštićen!