This Day in History: 1970-09-14

Umro Dušan Machiedo, hrvatski kirurg (Hvar, 14. VIII. 1906. – 14. IX. 1970.). Rođen je 1906. u Hvaru od oca liječnika. Gimnaziju je završio u Šibeniku, a Medicinski fakultet u Beču 1930. godine. U Zagrebu specijalizira opću kirurgiju u Bolnici Milosrdnih sestara i nakon završene specijalizacije ondje i ostaje do 1943. godine. Za vrijeme rata bio je mobiliziran·i radio kao kirurg, a po oslobođenju Zagreba stupio je u Narodnooslobodilačku vojsku kao kirurg IV. kirurškog odjeljenja Vojne bolnice u Zagrebu. Od 1947. do 1960. bio je zamjenik načelnika, a od 1960. pa sve do odlaska u mirovinu 1968. godine načelnik kirurškog odjela Vojne bolnice u Zagrebu.

error: Sadržaj je zaštićen!