This Day in History: 1923-03-14

Rođena Inga Črepinko, hrvatska liječnica, specijalistica interne medicine, hematologije i citologije (Zagreb, 14. III. 1923. – Zagreb, 9. VII. 2012.). U Zagrebu je završila gimnaziju 1941. i studij medicine 1947. te otad radi kao asistent Medicinskog fakulteta u novoosnovanom kliničkom laboratoriju Kirurške klinike, gdje uvodi rutinske hematološke i kemijske pretrage. Godine 1954. bila je pozvana za voditelja Hematološkog odsjeka Centralnoga medicinsko-kemijskog laboratorija grada Zagreba pri bolnici »Dr. Ozren Novosel« (danas »Merkur«), gdje uvodi morfološku dijagnostiku koštane srži i limfnih čvorova te koagulacijske testove. Od 1965. do umirovljenja 1982. voditeljica je Laboratorija za citologiju i hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti bolnice »Dr. Ozren Novosel«. Doktorat znanosti stekla je 1966. radom o aktivnosti oksidoreduktivnih enzima u leukocitima kod leukoza. Usavršavala se u hematološkim laboratorijima u Giessenu i Innsbrucku te u Boltzmannovu Institutu za imunoterapiju i kemoterapiju akutnih leukemija u Beču, gdje je sudjelovala u projektima morfološke i citokemijske dijagnostike leukemije i limfoma. Završila je poslijediplomski tečaj iz medicinske biokemije (1958.), poslijediplomski studij iz medicinske citologije (1968.), specijalizaciju iz interne medicine (1969.), a 1981. postaje specijalistom medicinske citologije. Iste je godine izabrana za izvanrednog profesora zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Dugo je radila na sustavnoj izobrazbi kadrova iz citodijagnostike. Predavala je laboratorijsku hematologiju u zagrebačkom Zdravstvenom obrazovnom centru, bila voditelj praktične nastave na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a 1967. sudjelovala u osnivanju i poslije bila predavač i zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu. Među prvima je razradila citološke metode pretraga u endokrinologiji, navlastito ciljanu aspiracijsku punkciju štitnjače i paratireoideje pod kontrolom ultrazvuka, primjenjuje citokemijske metode u ispitivanju stanica u izljevima, na punktatima jetre, štitnjače, muških gonada i različitih tumora, prva u nas uvodi enzimocitokemiju radi diferencijacije krvnih stanica kod leukemije i šećerne bolesti, istražuje citološke metode za prepoznavanje stanica u kulturi, izrađuje morfološku studiju malignih limfoma u citološkom razmazu te uvodi semikvantitativno određivanje koncentracije glikogena u limfocitima periferne krvi, tzv. PAS-indeks. Bila je prva predsjednica Sekcije za citologiju i citodijagnostiku Zbora liječnika Hrvatske (1970.) te prva predsjednica Udruženja kliničkih citologa Jugoslavije (1975.), organiziravši 1979. u Zagrebu Prvi kongres kliničkih citologa Jugoslavije. Godine 1973. izabrana je u američku Međunarodnu akademiju za citologiju i postala njezinom redovitom članicom.

error: Sadržaj je zaštićen!