This Day in History: 1981-01-14

Umro Vladimir Bačić, hrvatski veterinar (Zagreb, 2. III. 1915. — Rijeka, 14. I. 1981.). U Zagrebu je pohađao gimnaziju, završio studij na Veterinarskom fakultetu (1940.), gdje je i doktorirao tezom Prilog poznavanju prehlađenog pčelinjeg legla (1942.). Od 1940. do 1943. asistent je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1944./1945. sudjeluje u NOB-u. Po oslobođenju radi kao veterinar na otoku Pagu i u Sesvetama (1945.–1947.), potom je asistent u Zavodu za histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1957. postaje asistent, 1958. docent, 1964. izvanredni i 1970. redoviti profesor histologije i embriologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Godine 1971.–1973. bio je predsjednik Udruženja anatoma Jugoslavije. Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji i u inozemstvu. Objavio je više znanstvenih radova iz područja histologije, mikroskopske anatomije i embriologije u domaćim i stranim časopisima.

error: Sadržaj je zaštićen!