This Day in History: 1991-12-13

Umro Hrvoje Iveković (Zagreb, 9. V. 1901. – Zagreb, 13. XII. 1991.), hrvatski kemičar, rektor Sveučilišta u Zagrebu i redovni član HAZU. Na njegovu inicijativu 1945. osnovan je Farmaceutski fakultet u Zagrebu, a Iveković je redoviti profesor opće i anorganske kemije do odlaska u mirovinu 1971. godine. Od 1954. do 1956. bio je rektor Sveučilišta u Zagrebu. U njegovu je mandatu rektorski mandat produžen na dvije godine, a umjesto Senata uvedena su nova tijela – vijeće i skupština. Predsjednik je Hrvatskoga kemijskog društva od 1962. do 1963. Od 1968. do 1970. predsjednik Matice hrvatske. Kemiju je studirao u Brnu i Zagrebu. Diplomirao je 1924. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu. Doktorirao 1930. na Tehničkom fakultetu. Od 1927. do 1941. bio je predstojnik Laboratorijskog odsjeka Higijenskog zavoda u Zagrebu. Sudionik je Drugog svjetskog rata, a od 1943. član Odjela za zdravstvo ZAVNOH-a. Redoviti je profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1945. do 1970. U tri mandata bio je dekan. Redoviti je član JAZU od 1967. Područje je njegova znanstvenog interesa kemija vodika te kemija aluminija i njegovih spojeva. Razvio je postupak ekstrakcije aluminija i rijetkih metala iz boksita. Bavio se vodama, desalinizacijom morske vode, proučavao je podzemne vode Zagreba.

error: Sadržaj je zaštićen!