This Day in History: 1882-05-13

Rođen Aurel Forenbacher, hrvatski botaničar, liječnik i pedagog (Zagreb, 13. V. 1882. – Zagreb, 18. IX. 1972.). Promijenio nekoliko zvanja. Bio je srednjoškolski profesor, kraće vrijeme vodio je privatnu liječničku praksu, bio je ravnatelj i liječnik internist Stanice za savjetovanje pri izboru zvanja, a kao privatni docent predavao je citologiju i morfologiju bilja na Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu (1913.–18.). Bavio se fitogeografijom i poviješću botaničkih istraživanja u Hrvatskoj. Objavio desetak znanstvenih i pedesetak drugih članaka. Radovi: Naša fitogeografija od Schlossera i Vukotinovića do danas (1906.), Otok Lastovo, biljno-geografička studija (1911.).

error: Sadržaj je zaštićen!