This Day in History: 1935-11-12

Umro Karlo Radoničić, hrvatski liječnik (Trst, Italija, 15. XI. 1879. – Zagreb, 12. XI. 1935.). Završivši studij medicine i specijalizaciju iz interne medicine u Beču, djelovao je kao klinički asistent u Beču i Innsbrucku. Godine 1919. osnovao je u Zagrebu Medicinsku (Internu) kliniku koju je vodio do kraja života. Bavio se patofiziologijom jetre i patologijom sredoprsja; opisao je paradoksalno disanje kod kljenuti ošita (Radoničićev simptom). Bio je redoviti profesor Medicinskoga fakulteta, njegov dekan (1926.–27. i 1930.–32.), rektor Sveučilišta u Zagrebu (1920.–21.), predsjednik Zbora liječnika Hrvatske (1927.–30.), dopisni član JAZU (od 1930.) i veliki admiral Bokeljske mornarice.

error: Sadržaj je zaštićen!