This Day in History: 1991-10-12

Umro Bruno Halle, hrvatski liječnik internist (Sisak, 16. XI. 1900. — Zagreb, 12. X. 1991.). Gimnaziju je završio 1919. u Zagrebu te započeo studij medicine, nastavivši ga u Würzburgu, gdje je 1925. promoviran disertacijom Über die reversible Hämolyse. Iako mu je bilo ponuđeno mjesto asistenta na tamošnjem Stomatološkom fakultetu, vratio se u Zagreb da bi kao volonter specijalizirao internu medicinu u Bolnici milosrdnih sestara. Po specijalizaciji 1929. ostaje raditi na Internom odjelu do 1947, obavljajući 1945/46. i dužnost predstojnika odjela. Pri odjelu je 1938. osnovao hematološki odsjek s hematološko-biokemijskim laboratorijem. Od 1947. do 1951. radi u Internoj klinici, potom je do umirovljenja liječnik Internog odjela i voditelj Centralnoga medicinskog laboratorija Opće bolnice »Dr. Josip Kajfeš« u Zagrebu (danas »Sveti Duh«). Napose se zanimao za hematologiju uvevši suvremene dijagnostičke zahvate kao što su punkcija koštane srži, limfnih čvorova, slezene i drugo. Izabran je za počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske. Bio je član Hrvatske seljačke stranke i nakon atentata liječnik Stjepana Radića. Bio je oženjen s književnicom Mirjanom Matić-Halle, a i sam se bavio poezijom i kritikom, pisao filozofske oglede te svirao violinu.

error: Sadržaj je zaštićen!