This Day in History: 1835-10-12

rođen Anton (Antonin) Ernest Katkić,  hrvatski ljekarnik (Jastrebarsko, 12. X. 1835. — Zagreb, 29. IX. 1895.). Brat kulturnoga djelatnika Ignjata. Kao ljekarnički vježbenik radio u ljekarni Dragutina Odyja u Jastrebarskom, potom bio ljekarnički pomoćnik u Kaptolskoj ljekarni Gratijana Mihića u Zagrebu. Studij farmacije završio 1856. u Pragu, gdje je zatim radio u ljekarni Pokorny. Dvije godine nakon završetka studija vratio se u Hrvatsku i uzeo u zakup Odyjevu ljekarnu, potom dobio koncesiju za novu ljekarnu u Otočcu, onda i u Karlovcu. God. 1883. kupio je Kaptolsku ljekarnu sv. Marije u Zagrebu (Opatovina, kbr. 7) i vodio ju do kraja života. Bio je predsjednik Glavnoga hrvatsko-slavonskoga ljekarničkoga zbora (1885.–91.) i Hrvatskoga farmaceutskoga društva »Aesculap« (1890.). Sudjelovao je kao ispitivač iz praktične farmacije (1890.–95.) na tzv. trećem strogom ispitu studenata farmacije.

error: Sadržaj je zaštićen!