This Day in History: 1990-09-12

Umrla Fedja Fischer-Sartorius, hrvatska liječnica, pedijatrica (Sielec, Poljska; danas Ukrajina, 4. ožujka 1901. – Ženeva, 12. rujna 1990.). Školovana u Njemačkoj, studij medicine završila je u Hamburgu 1923., a specijalizaciju iz pedijatrije 1931. u Münsteru, gdje je ostala raditi kao sveučilišna asistentica. Godine 1937. godine dolazi u Zagreb i radi u Gradskoj dječjoj ambulanti. Od 1940. upraviteljica je školske poliklinike u Koprivnici, gdje je osnovala i ambulantu sa širokim spektrom zdravstvenih odgojnih djelatnosti.  U partizanima 1943. – 1945. bila je liječnica i zdravstvena službenica, a nakon Drugoga svjetskog rata radila je u Zagrebu, prvo 1945.–46. na Dječjem odjelu Zakladne bolnice na Rebru, a potom 1946.–48. na Dječjem odjelu Bolnice milosrdnih sestara. God. 1948.–49. bila je na čelu Uprave za zaštitu majki i djece Odbora za javno zdravstvo Vlade FNRJ, a zatim 1949.-50. voditeljica Odjela za zaštitu majki i djece NR Hrvatske. Godine 1951. osnovala je Dječju bolnicu u Klaićevoj ulici u Zagrebu, gdje je uz pomoć UNICEF-a 1953.-56. organizirala Centar za zaštitu majki i djece; obje institucije vodila je do svojeg umirovljenja 1964. Centar provodi zdravstveni odgoj za roditelje i organizira tečajeve za primalje, postdiplomske tečajeve za liječnike i trogodišnju školu za dječje sestre. God. 1959. habilitirala je kao docentica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pa je sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi. Bila je predsjednica UNICEF-a za Hrvatsku (1949.-1964.). God. 1956. pokrenula je prvi hrvatski pedijatrijski časopis, Bilten Centra za zaštitu majke i djeteta, i bila je njegova dugogodišnja urednica. Razvila je socijalnu pedijatriju, organizirala terenske timove za borbu protiv morbiditeta i smrtnosti novorođenčadi, kao i dječju zajednicu. Svoje radove objavljivala je u brojnim časopisima. Djela: Briga za zdravo i bolesno dijete. Priručnik za medicinske sestre, Zagreb, 1952.; Njega i prehrana novorođenčadi i male djece. Priručnik za učenike učiteljskih škola. Zagreb, 1956.

error: Sadržaj je zaštićen!