This Day in History: 1984-08-12

Umro Predrag Drobnjak, hrvatski liječnik, ginekolog i opstetričar (Sarajevo, 28. I. 1924. — Zagreb, 12. VIII. 1984.). Gimnaziju pohađao u Beogradu, Podgorici i Zagrebu, gdje je maturirao 1942. God. 1950. završio Medicinski fakultet u Zagrebu, a 1952. bio izabran za asistenta Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio 1956, a 1961. obranio disertaciju Prilog etiologiji uterinih amenoreja netraumatske geneze. Nakon habilitacije izabran je 1962. za docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1969. za izvanrednog profesora i 1974. za redovitog profesora. Od 1954. vodi u Klinici antisterilitetnu ambulantu, koja pod njegovim vodstvom 1962. prerasta u Odjel za ginekološku endokrinologiju i sterilitet sa Savjetovalištem za neplodnost, odnosno 1977. u Centar za ginekološku endokrinologiju i fertilitet. Usavršavao se 1967. u Pragu, organizirao I. simpozij o sterilitetu 1963. i II. europski kongres o fertilitetu i sterilitetu 1969. te sudjelovao na mnogim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Jedan je od utemeljitelja ginekološke endokrinologije u nas. Sam ili sa suradnicima objelodanio je više od 150 nerijetko pionirskih radova o neplodnosti muškaraca, o genitalnoj tuberkulozi, o amenoreji, o gonadnoj disgenezi, o sindromu testikularne feminizacije. Sa suradnicima radio je na određivanju androgena u mokraći, stimulaciji i inhibiciji ovulacije, klinastoj resekciji ovarija, hipoprolaktinemiji. Među prvima u nas počeo se baviti dječjom ginekologijom. Uveo je mikrokiruršku terapiju tubarne neplodnosti i organizirao rad za in vitro fertilizaciju. Bio glavni urednik časopisa Jugoslavenska ginekologija i opstetricija (1964.–68. i 1972.–84.) i Liječnički vjesnik (1975.–79.). God. 1962.–70. bio je predsjednik Ginekološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, a 1982.–84. predsjednik Predsjedništva tog Zbora.

error: Sadržaj je zaštićen!