This Day in History: 1820-05-12

Rođena Florence Nightingale, engleska bolničarka (Firenca, 12. V. 1820. – London, 13. VIII. 1910.). Začetnica modernoga sestrinstva. Za Krimskoga rata (1853.–56.) organizirala je njegu ranjenika u pozadinskoj vojnoj bolnici u Üsküdaru na Bosporu, bitno poboljšavši zdravstvene prilike u vojsci. U bolnici St. Thomas u Londonu osnovala je 1860. školu za medicinske sestre, po uzoru na koju su se otvarale i druge medicinske škole. Sudjelovala je u reorganizaciji britanskoga vojnog saniteta te predložila značajne reforme u bolničkoj službi, radu u ubožnicama i odgoju medicinskih sestara. Obilazila je noću ranjenike u Üsküdaru pa je prozvana »dama sa svjetiljkom«; svjetiljka je i danas simbol sestrinstva, a nadnevak njezina rođenja slavi se kao Međunarodni dan sestrinstva.

error: Sadržaj je zaštićen!