This Day in History: 2014-01-12

Umro Zdenko Škrabalo, hrvatski liječnik i političar (Sombor, 4. VIII. 1929. – Zagreb, 12. I. 2014.). Završivši u Zagrebu studij medicine (1953.) i specijalizaciju iz interne medicine (1958.), radio je u Internoj klinici pri Općoj bolnici »Dr. Ozren Novosel« (danas Klinička bolnica »Merkur«) u Zagrebu. Posvetivši se endokrinologiji, ondje je 1961. osnovao i vodio Centar za dijabetes (poslije Zavod, odnosno Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«); redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta od 1976. Kao glavni predstavnik Zagrebačke dijabetološke škole izradio je sa suradnicima tzv. hrvatski model zdravstvene zaštite bolesnika sa šećernom bolesti (koji je bio podloga razvoju europskoga modela) te je Zavod pretvorio u suradnički centar Svjetske zdravstvene organizacije. Godine 1972. pokrenuo je časopis Diabetologia Croatica. Od 1992. bio je redoviti član HAZU. Dobitnik je Nagrade za životno djelo za 1991. Godine 1992.–93. bio je ministar vanjskih poslova RH. Veleposlanik u Švicarskoj i Lihtenštajnu (1993.–96.) te u Madžarskoj (1996.–2000.).

error: Sadržaj je zaštićen!