This Day in History: 1921-12-11

Rođen Milivoj La Grasta, hrvatski pneumoftizeolog (Zagreb, 11. XII. 1921, — Zagreb, 7. X. 1991.). U Zagrebu završio gimnaziju 1941. te na Medicinskom fakultetu diplomirao 1947. i doktorirao 1964. tezom O značenju pojave serofibrinoznog pleuritisa u toku ciklusa tuberkulozne infekcije. Od 1948. vježbenik u Bolnici željezničara za tuberkulozu pluća i plućne bolesti »Jordanovac« (poslije Klinička bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu), u kojoj je specijalizirao pneumoftizeologiju 1949.–1952. i potom ondje djelovao cijeli radni vijek (voditelj odjela od 1971.); umirovljen 1987. Usavršavao se u Ftizeološkoj klinici u Lyonu 1962. Na zagrebačkom Medicinskom fakultetu habilitirao se za naslovnoga docenta 1965., izvanredni je profesor od 1977. i redoviti od 1980. Ponajviše istraživao sarkoidozu pluća, proučavao i prinos bronhoalveolarne lavaže u dijagnostici tuberkuloze, odnos tuberkuloze prema drugim kroničnim bolestima, etiologiju pleuralnih izljeva, problematiku spontanoga pneumotoraksa te liječenje tuberkuloze.

error: Sadržaj je zaštićen!