This Day in History: 1780-09-11

hrvatski liječnik Jakob Cosmini (Rijeka, 1733. – 1799.) diplomirao medicinu u Beču. Bio je kirurg u Bolnici Svetoga Duha u Rijeci. Godine 1786. otvorio je u Rijeci prvu školu za primalje. Škola je zatvorena 1799., nakon njegove smrti.

error: Sadržaj je zaštićen!