This Day in History: 1925-08-11

Rođen Gustav Piasek, hrvatski liječnik, specijalist medicine rada i povjesničar medicine (Veliki Grđevac kraj Bjelovara, 11. kolovoza 1925. – Varaždin, 5. rujna 2007.). Klasičnu je gimnaziju završio 1944. u Zagrebu. Iste se godine upisao na zagrebački Medicinski fakultet, no ubrzo je morao prekinuti studij zbog mobilizacije u hrvatsko domobranstvo. Nakon rata nastavlja studij te je diplomirao 1951. u generaciji Mirka Dražena Grmeka i drugih liječnika koji su ostavili trajan obol hrvatskoj medicini. Radio je kao liječnik opće prakse u Glini i Zlataru, a opredijelivši se za medicinu rada, nakon četveromjesečnog tečaja pri Centralnome higijenskom zavodu stječe 1957. diplomu tvorničkog liječnika. Od 1958. bio je ravnatelj kotarske zdravstvene stanice u Novome Marofu, šef sanitarne inspekcije u Varaždinu, ravnatelj zdravstvene stanice u Konjščini. Završivši 1964. specijalizaciju iz medicine rada osniva u Konjščini prvi Dispanzer za medicinu rada u tom kraju. Godine 1969.–70. ravnatelj je Doma narodnog zdravlja u Zlataru, a potom zamjenik i pomoćnik ravnatelja Medicinskog centra u Varaždinu. Od 1976. do umirovljenja 1991. vodio je Dispanzer za medicinu rada u Varaždinu. Napose se bavio profesionalnim bolestima i prevencijom profesionalnog traumatizma radnika. Uza svoje stručne poslove, Gustav Piasek se kao poliglot i čovjek široka obrazovanja istaknuo kao neumoran istraživač povijesti zdravstva Varaždina i Varaždinske županije. Napose je obrađivao varaždinske liječnike i primalje u prošlosti, hospitale i bolnice, ljekarne, epidemije i javno zdravstvo, komunalne, sanitarne i socijalne prilike u varaždinskom kraju, a posebice početke brige za higijenu rada. Posebno mu se ističe knjiga Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća (1996. u izdanju HAZU-a), koja je likovno nadopunjena reprezentativnom fotomonografijom Zdravstvo Varaždina (2003.).

error: Sadržaj je zaštićen!