This Day in History: 1925-07-11

Rođen Ante Hrabar, hrvatski liječnik, epidemiolog (Trogir, 11. srpnja 1925. — Zagreb, 23. veljače 2000.). Klasičnu gimnaziju završio je 1943. u Splitu, diplomirao 1952. i 1967. doktorirao tezom Prilog epidemiologiji Q-groznice u Hrvatskoj na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1953. do 1960. bio je liječnik opće medicine i voditelj općinske zdravstvene službe u Zdravstvenoj stanici u Drnišu, gdje je otvaranjem savjetovališta za dojenčad, dječjeg i antituberkuloznog dispanzera, higijensko-epidemiološkog odjela i triju područnih stanica omogućio prerastanje Zdravstvene stanice u Dom zdravlja. Specijalizirao se 1960.–62. i počeo raditi u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja (danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo). Godine 1963. postavljen je za voditelja epidemiološkog odjela, 1973. postaje voditeljem Sektora za epidemiologiju i mikrobiologiju, a od 1974. do umirovljenja 1991. ravnatelj je Zavoda. Nastavnu aktivnost na Medicinskom fakultetu u Zagrebu započeo je 1963. predajući honorarno na poslijediplomskom studiju iz javnog zdravstva, od 1968. nosilac je kolegija iz specijalne epidemiologije, 1972. se habilitirao, izvanrednim profesorom postao je 1977., a redovitim profesorom 1980. godine. Važan je njegov prinos profiliranju epidemiologije kao praktične medicinske struke te rad na uspostavljanju, organizaciji i širenju higijensko-epidemiološke službe u Hrvatskoj. Svojim je radom veoma pridonio unaprjeđenju imunizacije stanovništva protiv poliomijelitisa, morbila i influence te proučavanju prirodnih žarišta i tijeka pojedinih bolesti, posebice Q-groznice, tularemije i endemske nefropatije. Bavio se i crijevnim zaraznim bolestima te sudjelovao u rješavanju nekoliko većih epidemija trbušnog tifusa u Omišu, Zagrebu i Garešničkom Brestovcu. Autor je udžbenika Opća epidemiologija (Zagreb, 1974.) i Specijalna epidemiologija (Zagreb, 1975.) za više medicinske škole, koji su tiskani u nekoliko izdanja, a surađivao je i u dopunskom svesku Medicinske enciklopedije LZ (Zagreb, 1974.).

error: Sadržaj je zaštićen!