This Day in History: 1984-05-11

Umro Laslo Kallai (Kalaj, Kallay; Laszlo), hrvatski internist gastroenterolog (Veliki Bečkerek, danas Zrenjanin, 27. VII. 1913. — Zagreb, 11. V. 1984.). Gimnaziju je završio 1931. u rodnom gradu, a studij 1937. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Internu medicinu specijalizirao je 1938.–41. u Internoj klinici toga fakulteta. Za II. svjetskoga rata dvije je godine bio u koncentracijskim logorima u Crikvenici, Kraljevici i na Rabu, potom interniran u Švicarskoj. Specijalizaciju nastavlja 1945. u Zakladnoj bolnici Rebro, gdje je nakon položenoga specijalističkoga ispita 1946. asistent u Internoj klinici, a od 1951. do umirovljenja 1983. pročelnik Gastroenterološkoga odjela. Za docenta Medicinskoga fakulteta izabran je 1955., od 1961. izvanredni, od 1965. redoviti profesor. Usavršavao se u Engleskoj 1950. te Švicarskoj i Francuskoj 1956. Glavno je područje njegova znanstvenoga interesa i djelovanja bila gastroenterologija, posebice hepatologija u vezi s funkcionalnom i enzimskom dijagnostikom. Bavio se ispitivanjem intrahepatalne cirkulacije kod patoloških stanja jetre i uloge teških kovina u bolestima jetre. Pionir je i jedan od osnivača moderne gastroenterologije u nas. Osnovao je prvi gastroenterološki odjel, uveo mnogobrojne dijagnostičke i terapijske metode (biopsija jetre, gastroskopija, laparoskopija) te 1973. utemeljio poslijediplomski studij iz gastroenterologije. Bio je predsjednik Udruženja gastroenterologa Jugoslavije 1967.–72. i prvi predsjednik Gastroenterološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!