This Day in History: 1922-02-11

rođen Ivo Padovan, hrvatski liječnik (Blato na Korčuli, 11. II. 1922. – Zagreb, 19. XII. 2010.). Završivši u Zagrebu studij medicine (1947.) i specijalizaciju iz otorinolaringologije (1950.), djelovao je u Klinici za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« u Zagrebu (1966.–88. bio je njezin predstojnik). U toj je klinici organizirao Audiološki centar te Centar za tumore i rekonstrukcijsku kirurgiju, a od 1962. bio je i ravnatelj njezina Instituta za proučavanje i zaštitu uha i dišnih organa. Bio je osnivač (1966.) i dugogodišnji predsjednik Lige za borbu protiv raka Hrvatske te utemeljitelj Zavoda za talasoterapiju u Crikvenici (1959.) i Središnjega instituta za tumore (danas Klinika za tumore) u Zagrebu (1968.). Napose se bavio rekonstrukcijskom kirurgijom i onkologijom glave i vrata te rehabilitacijom sluha i govora. Uveo je metodu izravnoga pristupa hipofizi kroz klinastu kost te novu metodu liječenja grkljanskih suženja. Razradio je metodu otvorene plastike nosa te uveo vlastitu metodu – mozaičnu plastiku uške. Autor je trosveščanoga udžbenika otorinolaringološke kirurgije Otorinolaringologija (1982.–87.). Bio je glavni urednik Medicinske enciklopedije (1986.), Medicinskoga leksikona (1992.) i Enciklopedijskoga rječnika humanog i veterinarskoga medicinskog nazivlja (2006.) Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža te glavni urednik časopisa Symposia otorhinolaryngologica iugoslavica. Godine 1968.–87. redoviti profesor Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1983. bio je redoviti član HAZU, u kojoj je najprije bio tajnik Razreda za medicinske znanosti (1989.–91.), potom dopredsjednik (1991.–97.), pa predsjednik (1998.–2003.). Dobitnik je Nagrade grada Zagreba i Nagrade za životno djelo (1992.).

error: Sadržaj je zaštićen!