This Day in History: 1990-11-10

Umro Neven Jelavić, hrvatski patofiziolog (Prolog kod Vrgorca, 2. veljače 1918. – Zagreb, 10. studenoga 1990.). Pohađao je klasičnu gimnaziju u Splitu i Zagrebu, gdje je diplomirao 1938., studij medicine završio 1943. Nakon studija odlazi u partizane i do kraja rata bio je zamjenik načelnika internog odjela armijske bolnice. Demobiliziran je 1946., a 1947. u Zagrebu postaje asistent na Klinici za interne bolesti Kliničkog bolničkog centra Rebro. Godine 1950. premješten je kao asistent na Odjel za kliničku endokrinologiju, koji je 1954. preustrojen u Odjel opće patološke fiziologije KBC-a Rebro. Položio je specijalistički ispit iz interne medicine 1952. Bio je stipendist SZO-a 1956.–57. u Londonu. Od 1958. do umirovljenja 1986. bio je predstojnik Kliničkog odjela KBC-a Rebro. Doktorirao je 1979. godine s radom Rast i eksperimentalni doprinos problemu rasta na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Godine 1966. habilitiran je za docenta, 1982. postaje izvanredni profesor, a 1983. redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Uglavnom se bavio endokrinologijom, proučavajući endokrinološke aspekte onkologije i neurogenu regulaciju hipofize, posebno poremećaj rasta i insipidus dijabetesa.

error: Sadržaj je zaštićen!