This Day in History: 2008-08-10

Umro Franjo Kosoković, hrvatski liječnik, otorinolaringolog (Karlovac, 28. IX. 1924. — Zagreb, 10. VIII. 2008.). Gimnaziju je završio 1943. u Karlovcu, a u Zagrebu na Medicinskom fakultetu 1951. diplomirao i 1969. doktorirao tezom Periferne paralize facijalisa. Djelovao je u rudarskoj ambulanti i bolnici u Raši, nakon poslijediplomskoga tečaja za ravnatelje domova zdravlja postavljen je 1952. za ravnatelja Doma zdravlja u Labinu, a 1953. premješten u Zagreb za zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Maksimir. God. 1956.–59. specijalizirao je otorinolaringologiju u Općoj bolnici »Dr. Josip Kajfeš«, zatim još godinu dana radio kao specijalist u Domu zdravlja Maksimir i 1960. prešao u Kliniku za bolesti uha, nosa i grla KBC-a Zagreb, gdje je bio voditelj muškoga odjela te predstojnik od 1986. do umirovljenja 1989. Za docenta zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta habilitirao se 1971., 1974. izabran za naslovnoga izvanrednoga, a 1979. za redovitoga profesora. Napose se bavio klinikom i terapijom tumora glave i vrata, funkcionalnom parcijalnom kirurgijom grkljana kod malignih tumora te perifernim paralizama ličnoga živca.

error: Sadržaj je zaštićen!