This Day in History: 1994-07-10

Umro Herman Jurak, hrvatski liječnik, reumatolog (Innsbruck, 24. kolovoza 1910. — Zagreb, 10. srpnja 1994.). Sin patologa Ljudevita. U Zagrebu je završio gimnaziju 1929. i studij medicine 1936. godine. Volontirao je 1938.–40. u zagrebačkim bolnicama, a 1940.–44. radio u Sanatoriju za živčane i duševne bolesti »Zelengaj« u Zagrebu, gdje je završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije. Od 1945. do umirovljenja 1978. djelovao je u Centralnoj reuma-stanici u Zagrebu. Godine 1947. priznata mu je specijalizacija iz reumatologije te se svrstao u prvu generaciju reumatologa u nas. Kada je 1966. postao ravnateljem Stanice, reorganizirao ju je u Zavod za reumatske bolesti osnovavši dva poliklinička odjela (reumatološki i fizijatrijski) te laboratorij za suvremenu reumatološku dijagnostiku. Učvrstio je suradnju s ortopedima i radiolozima, unaprijedio poduku za specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije te poslijediplomsku nastavu za specijalizante opće medicine. Glavna su područja njegova djelovanja bila organizacija reumatološke službe, epidemiologija i terapija reumatoidnoga artritisa te rana dijagnostika, racionalno liječenje i rehabilitacija reumatskih bolesnika. Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1954.), Reumatizam (1969., 1974., 1977.), Praxis medici (1972.), Zdravstvo (1973.), Medicinski arhiv (1974.). Bio je predsjednik reumatološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske i od 1978. njegov počasni član.

error: Sadržaj je zaštićen!