This Day in History: 2002-08-09

Umro Ljubomir Čečuk, hrvatski kirurg i urolog, akademik (Omiš, 24. III. 1920. – Zagreb, 9. VIII. 2002.). Gimnaziju je završio u Splitu, a studij medicine 1946. u Zagrebu. Neko vrijeme radio kao asistent u Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju u Zagrebu. God. 1947.–54. specijalizira kirurgiju u Skoplju i 1950.–51. urologiju u Beogradu. God. 1953. postaje asistentom Kirurške klinike na Rebru u Zagrebu, u kojoj od 1954. vodi Urološki odjel. Za docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta habilitirao se 1961. te 1967. bio izabran za izvanrednog, a 1973. za redovitog profesora. Usavršavao se u Lyonu, Parizu, Berlinu, Chicagu i Madisonu. God. 1970. osamostalio je Urološki odjel pretvorivši ga u Kliniku za urologiju, koju vodi do umirovljenja 1986. Od 1973. do 1978. bio je predsjednik katedre za kirurgiju, ratnu kirurgiju i anesteziologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a 1981. osniva samostalnu katedru za urologiju i tako polaže temelj za razvoj suvremene urologije u nas. Te je godine postigao doktorat znanosti radnjom o cističnom bubregu. God. 1961. započeo je s eksperimentalnom transplantacijom bubrega na pokusnim životinjama, a 1973. izveo je transplantaciju bubrega na čovjeku. Radi toga je na Klinici osnovao Centar za hemodijalizu (1971.) i Centar za tipizaciju tkiva (1973.). Uveo je nove operativne metode rekonstruktivnih zahvata na odvodnim putovima mokraćnog sustava, primjerice intestinoureterocistoplastiku te originalna rješenja u operacijama kamenaca u nakapnici i bubrežnim čašicama, napose odljevne litijaze. U liječenju renovaskularne hipertenzije uveo je autotransplantaciju bubrega i rekonstrukciju renalne arterije pomoću autotransplantata, a pod njegovim je vodstvom ispitana i uvedena, prva u svijetu, metoda hlađenja bubrega venskim putem za zaštitu od hipoksije tijekom operativnog zahvata. Proučavao je cistične bolesti bubrega i uretera, bavio se tumorima urotrakta. Prikazao je razvoj i stanje medicinskih znanosti u nas, napose urološke znanosti. Bio je predsjednik Urološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske te predsjednik Udruženja urologa Jugoslavije, a 1988. izabran za počasnoga člana Zbora liječnika Hrvatske. God. 1981. izabran je za izvanrednog, a 1990. za redovitog člana JAZU. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba (1973.) i Republičke nagrade za životno djelo (1979.).

error: Sadržaj je zaštićen!