This Day in History: 1899-08-09

Rođen Drago Chloupek, hrvatski liječnik, higijeničar (Šoštanj, Slovenija, 9. VIII. 1899. – Zagreb, 14. X. 1963.). Medicinu je studirao u Zagrebu, Krakovu i Grazu (1925.). Radio je u Epidemiološkom zavodu u Zagrebu (1926.–27.), bio upravitelj Doma narodnog zdravlja u Prištini (1928.–32.), a potom je do 1940. u zagrebačkoj Školi narodnog zdravlja vodio Odsjek za nastavu i propagandu. Preko Seljačkoga sveučilišta organizirao je higijensko-domaćinske tečajeve na selima. Uoči Drugoga svjetskog rata uspostavio je zdravstvenu službu Civilne zaštite. Od 1940. djelovao je u Beogradu. Po povratku u Zagreb 1951. voditelj je Odsjeka za zdravstvenu nastavu Centralnoga higijenskog zavoda sve do kraja života. Objavio je niz članaka i knjiga iz područja zdravstvenog prosvjećivanja (Kuća, naselje i zdravlje; Ti i tvoje zdravlje; Knjiga za svaku ženu i dr.), a sa snimateljem A. Gerasimovom snimio je oko 35 zdravstveno-prosvjetnih i dokumentarnih filmova (ističe se Jedan dan u turopoljskoj zadruzi, 1933.).
Bio je voditelj prvoga sestrinskog centra za patronažu i urednik časopisa Sestrinska riječ.

error: Sadržaj je zaštićen!