This Day in History: 2012-07-09

Umrla Inga Črepinko, hrvatska liječnica, internist, hematolog i citolog (Zagreb, 14. ožujka 1923. – Zagreb, 9. srpnja 2012.). U Zagrebu završila gimnaziju 1941. i studij medicine 1947. te otad radi kao asistent Medicinskog fakulteta u novoosnovanom kliničkom laboratoriju Kirurške klinike, gdje uvodi rutinske hematološke i kemijske pretrage. Godine 1954. bila je pozvana za voditelja Hematološkog odsjeka Centralnoga medicinsko-kemijskog laboratorija grada Zagreba pri bolnici »Dr. Ozren Novosel« (danas »Merkur«), gdje uvodi morfološku dijagnostiku koštane srži i limfnih čvorova te koagulacijske testove. Od 1965. do umirovljenja 1982. voditeljica je Laboratorija za citologiju i hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti bolnice »Dr. Ozren Novosel«. Doktorat znanosti stekla je 1966. radom o aktivnosti oksidoreduktivnih enzima u leukocitima kod leukoza. Usavršavala se u hematološkim laboratorijima u Giessenu i Innsbrucku te u Boltzmannovu Institutu za imunoterapiju i kemoterapiju akutnih leukemija u Beču, gdje je sudjelovala u projektima morfološke i citokemijske dijagnostike leukemije i limfoma. Završila je poslijediplomski tečaj iz medicinske biokemije (1958.), poslijediplomski studij iz medicinske citologije (1968.), specijalizaciju iz interne medicine (1969.), a 1981. postaje specijalistom medicinske citologije. Iste je godine izabrana za izvanrednog profesora zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Godine 1970. pomaže pri osnivanju citološkog laboratorija Zavoda za dijabetes »Vuk Vrhovac« (danas Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«), potom je 1981.–91. savjetnica u Zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu, gdje osniva radnu grupu za morfološku dijagnostiku štitnjače. Dugo je radila na sustavnoj izobrazbi kadrova iz citodijagnostike. Predavala je laboratorijsku hematologiju u zagrebačkom Zdravstvenom obrazovnom centru, bila voditelj praktične nastave na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, a 1967. sudjelovala u osnivanju i poslije bila predavač i zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu. Među prvima je razradila citološke metode pretraga u endokrinologiji, navlastito ciljanu aspiracijsku punkciju štitnjače i paratireoideje pod kontrolom ultrazvuka; primjenjuje citokemijske metode u ispitivanju stanica u izljevima, na punktatima jetre, štitnjače, muških gonada i različitih tumora; prva u nas uvodi enzimocitokemiju radi diferencijacije krvnih stanica kod leukemije i šećerne bolesti; istražuje citološke metode za prepoznavanje stanica u kulturi; izrađuje morfološku studiju malignih limfoma u citološkom razmazu te uvodi semikvantitativno određivanje koncentracije glikogena u limfocitima periferne krvi, tzv. PAS-indeks. Bila je prva predsjednica Sekcije za citologiju i citodijagnostiku Zbora liječnika Hrvatske (1970.) te prva predsjednica Udruženja kliničkih citologa Jugoslavije (1975.), organiziravši 1979. u Zagrebu Prvi kongres kliničkih citologa Jugoslavije. Godine 1973. izabrana je u američku Međunarodnu akademiju za citologiju i postala njezinom redovitom članicom.

error: Sadržaj je zaštićen!