This Day in History: 1901-05-09

Rođen Hrvoje Iveković, hrvatski kemičar (Zagreb, 9. V. 1901. – Zagreb, 13. XII. 1991.). Studirao je kemiju u Brnu te u Zagrebu, gdje je diplomirao (1924.) i doktorirao (1930.). Boravio je na poslijediplomskome studiju u Berlinu (1929.–33.). Bio je predstojnik Laboratorijskog odsjeka Higijenskoga zavoda u Zagrebu (1927.–41.). Od rujna 1943. do kraja Drugoga svjetskog rata bio je u Odjelu za zdravstvo ZAVNOH-a. Redoviti profesor opće i anorganske kemije (1945.–70.) Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta u Zagrebu, u tri mandata i dekan. Od 1954. do 1956. rektor Sveučilišta u Zagrebu. Od 1959. redoviti član JAZU (1967.–72. i član Predsjedništva). Područje njegova znanstvenoga rada bila je kemija voda i kemija aluminija i njegovih spojeva. Ispitivao je pitke i termalne vode Hrvatske, bavio se desalinizacijom morske vode i dobivanjem pitke iz bočate vode, proučavao podzemne vode Zagreba. Studirao je kemizam i tehnologiju dobivanja aluminija iz boksita. Razvio je izvorni postupak ekstrakcije aluminija i nekih rijetkih metala iz boksita acetilacetonom. Bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva (1962.–64.) i Matice hrvatske (1968.–70.). Dobitnik je Nagrade za životno djelo (1976.).

error: Sadržaj je zaštićen!