This Day in History: 1925-04-09

Rođena Olga Carević, hrvatska medicinska biokemičarka srpskog podrijetla (Novi Sad, 9. travnja 1925. – Zagreb, 13. siječnja 2021.). U rodnom Novom Sadu završila je osnovnu i srednju školu, a 1945. upisala se na zagrebački Farmaceutski fakultet, na kojemu je i diplomirala. Doktorirala je iz medicinske biokemije, a znanstveno se usavršavala u Engleskoj, Belgiji i SAD-u. Radila je u zagrebačkoj Plivi, predavala na Veterinarskom fakultetu i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te u Centru za poslijediplomski studij, a zatim je u Institutu “Ruđer Bošković” i u Zavodu za zaštitu zdravlja radila kao znanstvena savjetnica. Sudjelovala je u istraživanjima koja su rezultirala otkrivanjem antibiotika Azithromycina koji je Pliva 1988. lansirala na tržište pod nazivom Sumamed. Radila je i surađivala na nekoliko inozemnih sveučilišta, a i nakon umirovljenja nastavila je raditi pri Sekciji za promet i ekologiju Znanstvenoga vijeća za promet HAZU i istraživala učinak toksičnih emitiranih tvari iz motornih vozila na animalnu stanicu. Bila je članica Hrvatske akademije medicinskih znanosti, The New York Academy of Sciences, European Society of Toxicology te počasna članica International Society for the Study of Xenobiotics. Široj javnosti poznata je po svom javnom djelovanju, posebice tijekom Domovinskog rata, kada se zalagala za miran suživot etničkih zajednica i demokratska načela. U više navrata zagovarala je i pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji, a njezin prilog uvršten je u Egidin zbornik Hrvatska Agenda 2000.

error: Sadržaj je zaštićen!