This Day in History: 1917-03-09

Rođena Nada Hamel-Puškarić, hrvatska neuropsihijatrica (Oštarije, 9. III. 1917. – Zagreb, 2009.). Gimnaziju završila 1936. u Zagrebu, gdje je diplomirala na Medicinskom fakultetu 1941. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije započinje na Neuropsihijatrijskom odjelu tadašnje Zakladne bolnice (poslije Klinički bolnički centar Rebro). Od 1947. asistentica je u Neuropsihijatrijskoj klinici, gdje je od 1953. voditeljica ženskog odjela. Godine 1959. habilitirala se za naslovnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, na kojemu je od 1968. bila redoviti docent, od 1970. izvanredni i od 1974. do umirovljenja 1976. redoviti profesor. Također je 1960.–70. predavala neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju na Stomatološkom fakultetu. Godine 1962. usavršavala se u Zürichu, a 1968. u neurološkim klinikama u Njemačkoj. Napose se bavila simptomatologijom, imunologijom i terapijom multiple skleroze, proučavala nekompresivne neurološke sindrome visceralnih karcinoma, kraniostenoze, cerebrovaskularnu bolest, neurološke manifestacije u intoksikacija, obrađivala kliniku psihomotornih napadaja i elektroencefalografsku dijagnostiku. Godine 1965.–67. bila je predsjednica Neuropsihijatrijske sekcije Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!