This Day in History: 1989-12-08

Umro Zdenko Njemirovskij, hrvatski stomatolog (Nova Gradiška, 17. II. 1911. – Zagreb, 8. XII. 1989.). Završio studij medicine u Zagrebu, potom se specijalizirao iz odontostomatologije u Pragu. Nakon osnutka zagrebačkoga Stomatološkoga fakulteta (1962.), postao prvim predstojnikom njegova Zavoda za dentalnu patologiju i tu je funkciju obnašao do umirovljenja 1981. Na novoosnovanom fakultetu bio je prvi nastavnik dječje i preventivne stomatologije, a od 1963. redoviti profesor dentalne patologije. Bio je prodekan Stomatološkoga fakulteta u Zagrebu i predstojnik Stomatološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Utemeljio je dentalnu patologiju u Hrvatskoj, u sklopu koje je posebno razvijao endodonciju. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Bio je pokretač i glavni urednik časopisa Acta stomatologica Croatica te autor nekoliko udžbenika: Endodoncija (1969.), Endodoncija: patologija i terapija zubne pulpe (1979.) i dr.

error: Sadržaj je zaštićen!