This Day in History: 1945-10-08

Rođen Slobodan Lang (Zagreb, 8. listopada 1945. – Zagreb, 23. veljače 2016.), hrvatski liječnik, političar i humanitarni djelatnik. Rodom je iz ugledne hrvatske židovske obitelji iz Vinkovaca. U Zagrebu je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Medicinu je završio u Zagrebu 1972. godine. Specijalizirao je socijalnu medicinu. Doktorirao je 1982. godine na Medicinskom fakultetu s tezom Kvaliteta života žena oboljelih od raka dojke. Predavao je na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, mostarskom Medicinskom fakultetu, u SAD-u. Bio je članom uglednih inozemnih liječničkih udruženja. Bio je u uredništvu hrvatskog časopisa Croatian Medical Journal. Pokrenuo je Prvi hrvatski kongres preventivne medicine. Osnovao je Hrvatski časopis za javno zdravstvo, koji je i uređivao. Njegovim radom grad Zagreb je došao na čelno mjesto svjetskog pokreta Zdravih gradova. Inicirao je osnivanje mostarskoga medicinskog fakulteta. Obnašao je brojne visoke političke dužnosti i bavio se humanitarnim radom. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

error: Sadržaj je zaštićen!