This Day in History: 1846-10-08

Rođen Josip Fon, hrvatski kirurg i sportski djelatnik (Studenice kraj Rogaške Slatine, Slovenija, 8. X. 1846. – Zagreb, 7. VI. 1899,). Studij medicine završio je u Grazu. Od 1871. do 1889. voditelj eksternog odjela Bolnice milosrdne braće u Zagrebu. Začetnik je moderne kirurgije u Hrvatskoj: uveo antisepsu, izveo prvu laparotomiju (1878.) i druge operativne zahvate. Jedan od utemeljitelja Hrvatskoga sokola (1874.) i Prvoga hrvatskoga sklizalačkog društva (1877.), pionir planinarstva u Hrvatskoj, tajnik Društva za obranu lova u Hrvatskoj i Slavoniji.

error: Sadržaj je zaštićen!