This Day in History: 1949-08-08

Umro Antun Vrgoč, hrvatski kemičar i farmaceut, sveučilišni profesor (Gunja, 30. kolovoza 1881. – Zagreb, 8. kolovoza 1949.). Pučku školu završio u rodnom selu, a gimnaziju u Vinkovcima 1900. Studirao kemiju i prirodne nauke na Sveučilištu u Zagrebu, diplomirao je 1904. Nastavio studirati farmakognoziju u Grazu (1905.) i Bernu (1912.—1914.) .Doktorirao filozofiju 1910. u Za­grebu kada postaje asistent Farmakološkog zavoda u Zagrebu. Mobiliziran u Prvom svjetskom ratu, upućen na istočno bojište gdje je zarobljen poput drugih Hrvata 1916. u Brusilovljevoj ofenzivi. U ruskom zarobljeništvu proveo je sedam godina, u Sibiru, a po povratku u Zagreb i na Farmakološki fakultet 1924., objavljuje knjigu svojih sjećanja Moje uspomene na Prvi svjetski rat u Samoboru 1937. godine. Od 1925. do umirovljenja 1945. redoviti je profesor i predstojnik Zavoda za farmakologiju. Istaknuo se znanstvenim radom na području atomske botanike, farmaceutske organske kemije, povijesti farmacije i drugih farmaceutskih disciplina. Njegov obilni znanstveni rad publiciran je u mnogim stručnim časopisima, a prevođen je na njemački i engleski jezik. Poznato mu je djelo Uputa u farmakognoziju (1931.). Pored znanosti, bavio se i literaturom. Tako je objavio nepoznata pisma P. Preradovića, H. Gradaščevića, nepoznate pjesme M. Topalovića, pi­sao je o M. A. Reljkoviću i drugima.

error: Sadržaj je zaštićen!