This Day in History: 1999-01-08

Umro Ivan Ilić, hrvatski kirurg (Split, 22. II. 1914. — Zagreb, 8. I. 1999.). Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu 1932., studij medicine u Bologni 1938. Kirurgiju je specijalizirao u Beču, Splitu i Zagrebu, gdje mu je 1946. specijalizacija i priznata. Nakon završetka Drugoga svjetskog rata 1945. mobiliziran je u JNA te je radio u zdravstvenim ustanovama u raznim mjestima tadašnje Jugoslavije do 1947., kada je uhićen zbog »neprijateljske propagande i širenja duha demobilizacije u JNA«. Po kazni vojnoga suda bio je 1948.–52. na prisilnom radu na kirurškim odjelima bolnica u Cetinju, Pljevljima i Risnu. Godine 1953. postaje pročelnikom Odsjeka na kirurškom odjelu dubrovačke Opće bolnice (od 1958. Medicinski centar), od 1961. kraće je vrijeme v. d. voditelja odjela, a potom do umirovljenja 1977. voditelj kirurškoga odjela. Nakon umirovljenja po nekoliko je mjeseci godišnje radio kao brodski liječnik »Jadrolinije« i »Jugolinije«. Bavio se problemima abdominalne i urološke kirurgije, napose kirurgijom bubrežnoga ehinokoka, a pisao je i o dubrovačkoj medicinskoj prošlosti te o zdravstvenim prilikama u BiH u XVIII. stoljeću. Bio je predsjednik podružnice Zbora liječnika Hrvatske u Dubrovniku (1966.–70.) te od 1973. član Njemačkoga kirurškoga društva (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie) u Berlinu.

error: Sadržaj je zaštićen!