This Day in History: 1924-05-07

Rođen Berislav Defilipis, hrvatski liječnik, specijalist higijene (Pašićevo, danas Zmajevo kraj Novog Sada, 7. V. 1924. — Zagreb, 17. V. 1985). Gimnaziju započeo u Novom Sadu, maturirao 1943. u Sušaku, a medicinu studirao u Zagrebu (1945.–52.). Godine 1953. zaposlio se u zagrebačkoj Stanici za hitnu pomoć (ravnatelj 1960.–1963.). Od 1963. do 1973. bio je sekretar Sekretarijata za zdravstvenu zaštitu i socijalnu politiku Zagreba te u to vrijeme završio postdiplomski studij iz javnog zdravstva u Školi narodnog zdravlja »Andrija Štampar«. Doktorsku tezu Hitna medicina i hitnomedicinska služba obranio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1970. Od 1973. do kraja života bio je glavni ravnatelj Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, razvivši ga u prvorazrednu preventivnu zdravstvenu ustanovu. Od 1962. bio je predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i od 1984. docent. Nasuprot tadašnjem poimanju hitne medicine kao zbroja hitnih intervencija u okvirima različitih specijalističkih medicinskih struka, bio je pokretač i nosilac koncepcije o hitnoj medicini kao samosvojnoj i cjelovitoj medicinskoj disciplini, što je tražilo posve nov model službe hitne medicinske pomoći (normiranje svojstava i opreme ambulantnog vozila te stanica hitne pomoći, izgradnja komunikacijskog sustava i funkcionalno povezivanje službe). U zagrebačkoj je Stanici hitne pomoći proveo organizacijske i strukturalne promjene, koje su postale prototip za službu hitne medicinske pomoći u drugim gradovima. Bio je osnivač i prvi predsjednik Gerontološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske (od 1984.) i predsjednik Jugoslavenskog društva za preventivnu medicinu (od 1980.).

error: Sadržaj je zaštićen!