This Day in History: 1922-05-07

Rođen Ivo Mlinarić, hrvatski liječnik (Vinkovci, 7. V. 1922. – Zagreb, 20. XII. 2010.). Gimnaziju završava u Bihaću, a Medicinski fakultet u Zagrebu 1947. godine. Aktivni sudionik Drugoga svjetskog rata i Domovinskog rata u zdravstvenoj službi. Pripravnički staž obavio je u Općoj bolnici ˝Braća Sabol˝ u Rijeci, a zatim radi kao kotarski liječnik u Delnicama i Fužinama, da bi specijalizaciju iz kirurgije započeo potkraj 1950. godine u Općoj bolnici u Zadru i završio u Općoj bolnici ˝Merkur˝ u Zagrebu i na Kirurškoj klinici KBC-a Rebro u Zagrebu, gdje polaže specijalistički ispit iz opće kirurgije 1956. godine. Od 1961. do 1965. godine radi kao predstojnik kirurške službe u Općoj bolnici Virovitica, gdje započinje gradnju kirurškog operacijskog trakta, a nakon dvije godine preuzima vodstvo kirurške službe u Općoj bolnici Bjelovar, gdje uvodi rad u eksperimentalnoj kirurgiji i započinje rad na doktorskoj disertaciji. Nakon toga zasniva stalni radni odnos sa Kirurškom klinikom Bolnice ˝Dr. Mladen Stojanović˝ (danas KBC Sestre milosrdnice) u Zagrebu. Doktorsku disertaciju brani na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine. Zvanje primarijusa dobiva 1968. godine. Usavršavao se u Stocholmu, Lundu, Parizu, Essenu, Hamburgu, Montrealu… Godine 1977. izabran je za naslovnoga redovnog profesora kirurgije Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

error: Sadržaj je zaštićen!