This Day in History: 1923-11-06

Rođen Josip Franičević, hrvatski ginekolog i porodničar (Stari Grad na Hvaru, 6. XI. 1923. – Zadar, 7. V. 2014.). Gimnaziju je završio 1942. u Splitu, diplomirao 1951. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1971. doktorirao tezom Utjecaj kasnih gestoza na fetoplacentarnu jedinstvenost s analizom regionalnih osobitosti. Habilitirao se 1972. na Medicinskom fakultetu u Rijeci, od 1975. predaje na medicinskom studiju u Splitu, a izvanredni profesor postaje 1981. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija i pripravničkog staža bio je liječnik opće prakse na Hvaru, 1955.–59. specijalizira ginekologiju i porodništvo u Zadru i Zagrebu, zatim radi u Ginekološko-porođajnoj službi Opće bolnice u Zadru, gdje je od 1965. voditelj odsjeka, a od 1972. do umirovljenja 1988. voditelj odjela. Obnašao je i druge dužnosti; 1972.–77. bio je direktor Škole za medicinske sestre primaljskoga smjera te voditelj Znanstvene jedinice Medicinskog centra Zadar 1982.–87. Glavno područje njegova rada je porodništvo; istraživao je posebice gestoze, bavio se lipidima i lipoproteinima trudnica te analizom perinatalnog mortaliteta u svezi s pretjeranim porastom majčine tjelesne težine. Sastavio je skripta Porodništvo (suautori D. Vrbanić i V. Kirhmajer, Zadar 1976.) za učenice primaljskih škola.

error: Sadržaj je zaštićen!