This Day in History: 2003-10-06

Umro Mladen Sekso, hrvatski liječnik, endokrinolog (Šibenik, 19. XII. 1922. – Zagreb, 6. X. 2003.). Medicinski fakultet je završio 1952. u Zagrebu. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1959., a titulu doktora medicinskih znanosti dobio je 1965. godine. Izvanredni profesor Medicinskog fakulteta postaje 1973., a od 1978. do 1981. bio je dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1986. izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a redovni član od 1991. Osnivač je endokrinološkog odsjeka u KBC „Sestre milosrdnice“ koji postupno prerasta u sadašnji Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije godine 1966. i 1967. boravi na postdoktorskom usavršavanju u brojnim zapadnoeuropskim zemljama. Koristeći se stečenim znanjem, po povratku u Zagreb pristupa organizaciji moderne endokrinologije pa 1970. osniva jedan od najsuvremenije opremljenih endokrinoloških laboratorija u nas. Godine 1981. osniva Centar za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize koji postaje organizirana znanstvena jezgra. U okviru svog Zavoda formira i novi znanstveni laboratorij. Tijekom svoga rada školovao je vlastiti kadar, kao i mlade istraživače iz inozemstva, a svoje je suradnike upućivao na rad i usavršavanje u poznate endokrinološke centre u Europi i SAD-u. Od 1976. do umirovljenja 1990. bio je predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC „Sestre milosrdnice“.

error: Sadržaj je zaštićen!