This Day in History: 1891-03-06

Rođen Vjekoslav Kušan, hrvatski liječnik (Srijemski Karlovci, 6. III. 1891. – Zagreb, 6. VII. 1936.). Završivši 1919. studij medicine u Pragu, specijalizirao je ftizeologiju u Beču i u njemačkim klinikama. Od 1924. do kraja života vodio je odjel za tuberkulozu u Državnoj bolnici u Sarajevu. Istaknuo se kao organizator antituberkulozne službe u BiH, a napose je razvio ranu dijagnostiku plućne tuberkuloze. Bio je predsjednik Jugoslavenskoga ftizeološkog društva i Ljekarskoga društva za Bosnu i Hercegovinu; aktivno je sudjelovao u radu hrvatskih kulturnih i humanitarnih društava u Sarajevu.

error: Sadržaj je zaštićen!