This Day in History: 1924-01-06

Rođena Jadranka Zajc-Satler, slovenska mikrobiologinja (Ljubljana, 6. siječnja 1924. – Ljubljana, 24. ožujka 1988.). U rodnom mjestu pohađala je osnovnu školu (1934. – 1942.) i gimnaziju (1942. – 1946.), a 1950. diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Godine 1955. položila je specijalistički ispit za mikrobiologiju i parazitologiju, a 1964. doktorirala s disertacijom Patuljaste kolonije bakterije Salmonella typhi. Stručno se usavršavala u Zagrebu, Beogradu i Parizu. Prvi put je bila zaposlena u Klinici za infekcije u Ljubljani, a od 1955. na Mikrobiološkom institutu Medicinskog fakulteta. Od 1978. bila je redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Ljubljani. Na Mikrobiološkom zavodu vodi Odjel enterobakterije od 1969. godine, gdje je poboljšala dijagnostiku s novim metodama istraživanja i velikom stručnošću. Zadnjih godina bavila se osobito istraživanjem kliničke mikrobiologije, etiologijom diarealnih bolesti i izolacijom sojeva Yersinia enterocolitica. Sa suradnicima je napisala više od 100 znanstvenih i stručnih radova i izvješća o istraživanju te sudjelovala u izradi studijskih materijala za nastavu kliničke mikrobiologije. Napisala je udžbenik: Priručnik za laboratorijske dijagnostike Enterobacteriaceae (COBISS) s praktikumom za mikrobiologiju i parazitologiju (s koautorima, 1967.). Godine 1971. dobila je nagradu za sudjelovanje u oslobodilačkim pokretu u Ljubljani, a 1980. Red za zasluge za narod.

error: Sadržaj je zaštićen!