This Day in History: 1903-09-05

Rođena Goroslava Angjelinović, hrvatska liječnica, specijalistica pedijatrije (Sinj, 5. rujna 1903. – Split, 1984.). Sestra je pisaca Berislava, Budislava i Danka. Gimnaziju je pohađala u Zagrebu, a Medicinski fakultet u Beogradu diplomirala je 1929. godine. Specijalizirala je pedijatriju u Beču, Pragu, Parizu i Zagrebu (1935.). Od 1934. do 1940. radila je u Gradskom dječjem dispanzeru u Zagrebu. Od 1942. godine sudjelovala je u NOP-u u Splitu, a 1943. u NOB-u. Prvo je bila medicinski referent za Kozaru, zatim upravnica bolnice X. odjeljenja V. korpusa i upraviteljica željezne i rudarske bolnice u Zenici. Od ljeta 1945. organizirala je ambulantnu službu za djecu na području Dalmacije u Splitu: otvorila je i uredila Dječji dom za novorođenčad i dječji dispanzer u Kaštelima, organizirala dječji dispanzer i dječji vrtić. God. 1952. – 1954. bila je primarijus i voditeljica Dječjeg odjela bolnice u Puli, a potom do umirovljenja voditeljica Dječjeg odjela Opće bolnice u Splitu. U Splitu je bila i učiteljica u srednjoj i srednjoj medicinskoj školi, primaljskoj školi i školi za medicinske sestre.

error: Sadržaj je zaštićen!