This Day in History: 1894-07-05

Rođena Dora Filipović, hrvatska mikrobiologinja (Petrinja, 5. srpnja 1894. — Zagreb, 21. travnja 1959.). Gimnaziju je završila 1913. u Zagrebu, a medicinu studirala u Innsbrucku i Pragu, gdje je 1919. diplomirala. Od 1922. radila je u zagrebačkom Zemaljskom bakteriološkom zavodu, a kad je taj 1927. prerastao u Higijenski zavod, postala je voditeljicom bakteriološkog odsjeka. Usavršavala se u Pasteurovu institutu u Parizu i Higijenskom institutu u Strasbourgu te 1937. stekla naslov specijalista za bakteriologiju i serologiju. Predavala je također mikrobiologiju u Školi za sestre pomoćnice, Školi za zdravstvene pomoćnike, Seljačkom sveučilištu i tečajevima za usavršavanje liječnika. U rujnu 1943. otišla je u partizane i pri Sanitetskom odsjeku Glavnog štaba Hrvatske predavala na tečajevima za bolničare, higijeničare i sanitetske oficire te sastavila higijenski priručnik. Godine 1944. radila je u partizanskim bolnicama u Krbavici i Vedošiću te potom u Italiji (Gravina, Bari). U veljači 1945. bila je delegat saveznog Ministarstva narodnog zdravlja pri UNRRA-i radi nabavke sanitetskog materijala. Nakon povratka u zagrebački Higijenski zavod, u srpnju 1945. postavljena je i za predstojnicu Zavoda za mikrobiologiju zagrebačkoga Medicinskog fakulteta u svojstvu izvanrednog profesora. Laboratorije tog zavoda 1951. ujedinjuje s laboratorijima Bakteriološkog odjela Higijenskog zavoda, osnovavši i nove: laboratorij za viruse, riketsije, piogene koke te sistemne mikoze. Također je 1945.–57. bila honorarna nastavnica Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu. Bila je pionir mikrobiologije u Hrvatskoj uvevši suvremene metode u dijagnostički rad. Pokretačica je prvog hrvatskoga udžbenika iz mikrobiologije (1949.).

error: Sadržaj je zaštićen!