This Day in History: 1921-01-05

Rođen Matko Grgurević, hrvatski ginekolog (Dubrovnik, 5. I. 1921. – Zagreb, 2007.). Klasičnu gimnaziju pohađao je na Širokom Brijegu, gdje je maturirao 1939., a Medicinski fakultet završio u Zagrebu 1944., pri kojem je 1959. doktorirao tezom Problem preinvazivnog karcinoma na grlu maternice. Isprva radi kao vojni liječnik, 1947. postaje asistentom u Ginekološkoj klinici u Zagrebu, a nakon specijalističkog ispita iz ginekologije i porodništva 1952. radi na odjelu za terapiju zloćudnih tumora koji vodi od 1958. Sveučilišnim docentom postaje 1962., izvanrednim profesorom 1969., a redovitim 1974. godine. Suosnivatelj je stanice za rano otkrivanje ginekološkoga karcinoma 1954. Utemeljio je i vodio Centar za ginekološki karcinom od 1976. do umirovljenja 1986. Dobivši stipendiju švedske vlade, stručno se usavršavao 1961–62. pri Radiumhemmetu u Stockholmu.
Objavio je, sam i sa suradnicima, znanstvene i stručne radove s područja ginekološke onkologije, posebice o radijacijskoj terapiji zloćudnih tumora te o povezanosti virusa i karcinoma cerviksa.
Napisao poglavlja iz svoje specijalnosti u udžbeniku Ginekologija (Zagreb 1967., 1977., 1987.) te u monografijama Kemoterapija solidnih malignih tumora (Zagreb, 1982.) i Porodništvo (Zagreb, 1994., 1999.).

error: Sadržaj je zaštićen!