This Day in History: 1925-12-04

Rođen Vladimir Bauk, hrvatski otorinolaringolog (Zagreb, 4. XII 1925. – 23. VIII. 1992.). Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je 1952. završio studij medicine. God. 1954.–1959. specijalizirao je otorinolaringologiju na Klinici za bolesti uha, nosa i grla u Zagrebu (Šalata), na kojoj je radio sve do umirovljenja 1977. Usavršivši se u fonijatriji u Padovi, Rimu i Parizu, vodio je 1964.–1977. Fonijatrijski centar Klinike. God. 1967. postigao je doktorat znanosti disertacijom o spektroskopskoj analizi glasa laringektomiranih (Rad JAZU, 1971., 352), a 1970. habilitirao se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu utemeljio je i vodio Katedru za fonijatriju. Bavio se proučavanjem mucanja i drugih smetnji govora u djece, posebice rehabilitacijom govora nakon laringektomije te kod rascjepa nepca. Bio je konzultant Svjetske zdravstvene organizacije za organiziranje fonijatrije u nerazvijenim zemljama te utemeljitelj i prvi predsjednik Udruženja laringektomiranih Jugoslavije.

error: Sadržaj je zaštićen!