This Day in History: 1912-06-04

Rođen Ivo Brodarec, specijalist higijene i socijalne medicine (Odra kod Siska, 4. lipnja 1912. — Dubrovnik, 6. ožujka 1989.). Gimnaziju je pohađao u Sisku, medicinu studirao u Zagrebu. U srpnju 1941. odlazi u NOB u Sisački partizanski odred. Referent je saniteta Banijskoga partizanskog odreda, zatim 7. banijske brigade te 16. brigade, a potom do kraja rata voditelj personalne službe Sanitetskog odjela Glavnog štaba Hrvatske. Nakon demobilizacije 1946. diplomirao na Medicinskom fakultetu, na kojemu je izabran za asistenta. Godine 1947./48. položio je postdiplomski tečaj iz javnog zdravstva na Sveučilištu u Torontu. Od 1949. do umirovljenja 1974. ravnatelj je Centralnoga higijenskog zavoda u Zagrebu (poslije Republički zavod za zaštitu zdravlja) te ujedno glavni sanitarni inspektor NR Hrvatske (1950.–61.). Također je bio predsjednik Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NR Hrvatske. Od 1953. specijalist je higijene i socijalne medicine. God. 1957./58. boravio na studiju javnog zdravstva pri Sveučilištu Harvard u Bostonu. Njegovim se zauzimanjem od 1957. u Hrvatskoj osnivaju medicinski i zdravstveni centri. Sudjelovao je u izradbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i organizaciji zdravstvene službe (1961.), a Zavod za zaštitu zdravlja organizirao kao središnju republičku zdravstvenu ustanovu s koordinacijskom i stručnonadzorničkom funkcijom. Organizirao je međunarodnu suradnju s inozemnim zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim službama Svjetske zdravstvene organizacije, povremeno radeći u njezinim stručnim komisijama. Bio je glavni urednik časopisa Zdravstvena zaštita (1963.–70.).

error: Sadržaj je zaštićen!