This Day in History: 1901-03-04

Rođena Feđa Fischer-Sartorius, hrvatska pedijatrica (Sielec, Poljska, danas Ukrajina, 4. III. 1901. – Ženeva, 12. IX. 1990.). Studij medicine završila 1923. u Hamburgu. Od 1937. radila u Gradskome dječjem ambulatoriju u Zagrebu, 1949.–50. voditeljica Odjela za zaštitu majki i djece NR Hrvatske. Godine 1951. u Zagrebu osnovala Dječju bolnicu, pri kojoj je uz pomoć UNICEF-a organizirala Centar za zaštitu majki i djece; obje te ustanove vodila do umirovljenja 1964. Bila je predsjednica UNICEF-a za Hrvatsku; naslovni docent Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Pokrenula je 1956. prvi hrvatski pedijatrijski časopis Arhiv za zaštitu majke i djeteta.

error: Sadržaj je zaštićen!