This Day in History: 1903-01-04

Rođen Rikard Hauptfeld, hrvatski fiziolog (Zagreb, 4. I. 1903. — Zagreb, 3. IX. 1988.). U Zagrebu je 1920. završio klasičnu gimnaziju i 1926. studij medicine. U Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta počeo je raditi već 1921. i kao asistent nastavio nakon studija. Dobivši stipendiju Rockefellerove zaklade, usavršavao se 1930–31. u Njemačkoj, napose u elektrofiziologiji i fizikalnim metodama fizioloških istraživanja. Godine 1934. postao je docentom u Zavodu za fiziologiju, gdje vodi demonstracije, vježbe i kolegij fiziologije živčanoga sustava. Izvanrednim profesorom postao je 1945, predstojnikom Zavoda bio je 1941–43. i 1945–52. Pod njegovim je vodstvom šk. god. 1950/51. katedra za fiziologiju bila prva naša medicinska nastavna ustanova koja je uvela seminarsku nastavu. Predavao je fiziologiju i anatomiju i studentima farmacije. Kao politički nepoćudan otpušten je 1952. s Medicinskog fakulteta i premješten u Centralni higijenski zavod u Zagrebu, a potom je do umirovljenja kao znanstveni suradnik bio voditelj farmakološkog laboratorija u tvornici »Pliva«.
Napisao je skripta Fiziološke vježbe (Zagreb, 1928.; 4 izdanja do 1946.) koja su u petom izdanju 1948. tiskana kao udžbenik, a s njemačkog je preveo udžbenik H. Reina Fiziologija čovjeka (Zagreb 1947, 2. izdanje 1949).

error: Sadržaj je zaštićen!